Per Enokson

Unë kam luajtur me fjalët në tabelën lajmëruese “Kujdes nga qeni” dhe e kam kthyer në “Kujdes nga smogu”. Një nxitje për njerëzit që të mendojnë për shëndetin e tyre dhe për mjedisin. Me një të shkelur të syrit kuptohet. Mua më pëlqejnv posterat e informimit në përgjithësi. Në veçanti ata që mund të gjenden në shkollat (suedeze) të viteve 70 me ilustrime të kombinuara me informacion të thatë.

<< Mbrapsh