Notice

TV documentaries “Rice and beans” and “Open Baracks” at TVSH


 

TV documentaries are realized within a long-term regional project.

The project INDIVIDUAL UTOPIAS NOW AND THEN – Discontinuity of generation dialogue or what do we have in common? is a partnership between three organisations from Albania (T.I.C.A., Tirana), Bosnia and Herzegovina (SCCA/pro.ba, Sarajevo) and Serbia (kuda.org, Novi Sad).

 

Alketa Ramaj

Driant  Zeneli

Henrjeta Meçe

Olson Lamaj

Yllka Gjollesha

Çmimi  “ARDHJE”  si çdo vit  i shërben  ekspozimit, promovimit dhe arkivimit, të propozimeve  të artistëve të rinj në lëmin e arteve pamore në Shqiperi.  Ai fokusohet  në qasjet e artisteve  të rinj shqiptarë të cilat analizojnë nëpërmjet mediumeve të ndryshme zhvillimet, problemet dhe fenomenet e kohës në të cilën jetojmë. Artistët në ekspozitë prezantojnë  vepra  që  nisen nga  përvoja personale të frymëzuara  nga ëndra utopike, reflektime mbi forma estetike të caktuara, deri tek qëndrime ndaj mjedisit që na rrethon, e  artefakte të proceseve të zakonshme të  të përditshmes.

 

10 May 2012

Hekla Center, Rr. Abdyl Frasheri, Tirana/Albania