Notice

The jury´s motivation

The jury of the 2014 Ardhje Award was composed of Yane Calovski, artist from Skopje, Lumi Tan, curator from The Kitchen, New York, and Vincent van Gerven Oei, philosopher from Tirana. The jury would like to congratulate all the nominated artists on their critical and challenging work presented in the exhibition at Zeta Gallery. After a thorough examination of the different works and interviewing the four artists nominated for the Ardhje award, the jury arrived at the following decision.

The winner of the 2014 Ardhje Award is Pleurad Xhafa, for his critically engaged and investigative conceptual practice and uncompromising position as an artist who lends his voice to the underrepresented of society. Through his work he attends to the legacies of conceptual and documentary approaches in art, making it relevant in the landscape of contemporary art research and practice.

We hope that this award, an intensive six-week residency in New York, will be an opportunity to broaden the critical and reflexive way he has shown in his treatment of the social, political, and economic realities of Albanian society.

 

Motivimi i jurisë

Juria e Çmimit Ardhje 2014 e përbërë nga: Yane Calovski , artist nga ShkupiLumi Tan, kuratore pranë The Kitchen, Nju-Jork dhe Vincent van Gerven Oei, filozof nga Tirana,uron të gjithë artistët e nominuar për punën e tyre kritike dhe sfiduese të paraqitur në ekspozitën finale në Galerinë Zeta. Pas një ekzaminimi të hollesishëm të punëve të të katër artistëve finalist dhe intervistave personale me ta, juria arriti në këtë përfundim.

Fituesi i Cmimit Ardhje 2014 është artisti Pleurad Xhafa,  juria vlerësoi praktikën  e tij konceptuale, kqyrëse dhe të angazhuar në mënyre kritike, si edhe pozicionin e tij pa kompromis si një zë ndërmjetës për individë e nënprezantuar në shoqëri. Nëpërmjet punës së tij artisti tregon vëmendje për trashëgiminë e çeshtjeve konceptuale dhe dokumentative në art, duke i dhënë rëndësi “peizazhit” të kërkimit dhe praktikave në artin bashkohor.

Shpresojmë që ky çmim, një residence intensive 6-javore në Nju-Jork, do të jetë një mundësi për artistin për të zgjeruar qasjen kritike dhe reflekuese, të cilën ai e ka treguar në trajtimin që u bën realititeve sociale politike dhe ekonomike në Shqipëri.