Notice

T.I.C.A –Tirana Institute of Contemporary Art, ka kënaqësinë të shpallë listën e artistëve  të cilët do të konkurojnë për çmimin ARDHJE 2014:

 

Blerta HOCIA

Endri DANI

Klodian DEDA

Pleurad  XHAFA

 

Fituesi i ARDHJE 2014 do të përzgjidhet nga juria profesioniste e përbërë nga: Lumi Tan -Asistent kuratore pranë The Kitchen, New York, Vincent W.J. van Gerven Oei - Filozof, Organizator dhe Aktivist, i vendosur  në Tiranë dhe  Yane Calovski – Artist dhe Kurator që  jeton dhe punon në Shkup.

Juria  do të shpallë fituesin  në ceremoninë që do të  organizohet nga T.I.C.A më datë      20 Qershor 2014, në ambjentet e Galerisë ZETA.

 

 

Mbi Çmimin Ardhje:

Ardhje organizohet nga T.I.C.A – Tirana institute of contemporary art, në bashkëpunim me; Foundation for a Civil Society, New York (Young Visual Artists Awards). Çmimi u dedikohet artistëve të rinj shqiptar dhe ka për qëllim të promovoj produktet e tyre artistike kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht. Qysh prej vitit 2007 organizata partnere në New York fton në residencë artisten/artistin fitues duke i ofruar mundësinë të përfitojë nga konteksti unik i skenës se artit në New York.

Mbi Jurinë:

Lumi Tan  është asistent kuartore pranë” The Kitchen “New York ku punon me artistë emergjet dhe në mes të karrierës së tyre në projekte eksperimentale , multidisiplinare  në galeri dhe hapsira teatrale. Ajo ka mbajtur më herët gjatë karrierës  së saj pozicione kurtoriale në: MoMA PS1, New York; FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque, Francë, dhe ka kuruar si kuratore e pavarur mbi 20 ekspozita ndërkombëtare. Ajo mban momentalisht pozicionin e editorit të asociuar pranë; The Exhibitionist- Journal on Exhibition Making, dhe shkrimet e saj mund të gjenden në Frieze, The New York Times, Kaleidoscope,artforum.com dhe gjithëashtu në shumë katalogë ekspozitash. Ajo mban një B.A. në Histori Arti nga Bryn Mawr College dhe një M.A. nga Hunter College, New York.                                             Mrs. Tan iu bashkua jurisë  e përzgjdhur nga , Foundation for a Civil Society, New York (Young Visual Artists Awards),

Yane Calovski  është artist dhe kurator  që punon dhe jeton në Shkup/Maqedoni. Praktika e tij përfshin  të shkruarin , vizatim , video , aksione publike , publikime,  instalime  dhe projekte kuartoriale. Puna e tij  është ekspozuar ndërkombëtarisht në ekspozita personale dhe kolektive në : Tate Britain (Londër), Museum of Contemporary Art (Shkup), The European Kunsthalle (Cologne), Contemporary Art Center (Vilnius), Konshallen Brandts (Odesë), Kronika (Bytom), Philadelphia Museum of Art, The Drawing Center (New York), etj. Ai ka ekpozuar në Manifesta 3 (Ljubljana, 2000) dhe Manifesta 7 (Bolzano, 2008). Calovski është themelues dhe drejtor artistik i “press to exit project space”në Shkup dhe periodikut të artit bashkohor D - D is for Drawing. Ai ka studiuar në; Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadephia (1992–96) dhe Bennington College, Vermont (1996–97) , dhe ka kryer studime pasuniversitare në CCA Kitakyushu, Japoni (1999–2000) dhe Jan van Eyck Academy, Maastricht/ Hollandë (2002–04). Ai mban një diplomë M.A. nga Linkoping University /Suedi. Për praktikën e tij atij i  është  akorduar në vitin 2001 një bursë Pew (Pew Fellowship)

Vincent W.J. van Gerven Oei , është  filozof , organizator , dhe aktivist  LGTBQ . Ai ka studiuar kompozim ,letërsi ,art konceptual e filozofi, dhe momentalisht punon dhe jeton në Tiranë ku drejton  Departamenti i Shqiponjave/Department of Eagles, një platformë kërkimore interdisiplinare për artet dhe shkencat humane. Van Gerven Oei drejton shtëpinë botuese shumëgjuhëshe (multilinguale) Uitgeverij e cila ka publikuar koleksionin e poezive të Jose Maria Sison's ,The Guerilla is Like a Poet (2013).  Ai gjithashtu  është kryeredaktor i aplikacionit për smartphone, Ideological Guide to the Venice Biennale and New World Summit . Vincent W.J. van Gerven Oei është një nga të paktët specialist në botë të gjuhës së vjetër Nubiane

 

Çmimi ARDHJE 2014 bëhet i mundur me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës

 

English version:

T.I.C.A –Tirana Institute of Contemporary Art is pleased to announce the shortlist of the nominated artists for the ARDHJE Award 2014:

Blerta HOCIA

Endri DANI

Klodian DEDA

Pleurad  XHAFA

 

The international jury which will select this year winner is composed by:  Lumi Tan is an Assistant Curator at The Kitchen, New York, Vincent W.J. van Gerven Oei , philosopher currently based in Tirana /Albania and  Yane Calovski – artist and curator living and working in Skopje/Macedonia,

The jury will announce the winner on the ceremony organized by TICA on June 20. 2014 at ZETA Gallery

 

About Ardhje Award:

Ardhje Award is organized by T.I.C.A – Tirana institute of contemporary arts in collaboration with Foundation for a Civil Society, New York (Young Visual Artists Awards).   The award is dedicated to Albanian young artists and its aim is to promote their artistic products locally and internationally. Each year from 2007 now, the partner organization in New York host in residency the wining artist by offering to her/him the opportunity to benefit from unique context of New York art scene.

 

About the jury:

Lumi Tan  is currently Assistant Curator at The Kitchen, New York,where she works with emerging and mid-career artists to produce experimental, interdisciplinary work in both the gallery and theater spaces. She has previously held curatorial positions at MoMA PS1, New York; FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque, France; and has independently curated dozens of exhibitions internationally. She is presently the Associate Editor of The Exhibitionist: Journal on Exhibition Making  and Her writing has appeared in Frieze, The New York Times, Kaleidoscope, and artforum.com, as well as in numerous exhibition catalogues.  She received a B.A. in Art History from Bryn Mawr College and an M.A. from Hunter College, New York.                                                                                                                                      Mrs. Tan join the jury selected by the Foundation for a Civil Society, New York (Young Visual Artists Awards),

 

Yane Calovski is an artist and curator living and working in Skopje. His practice incorporates writing, drawing, video, public actions, publications, installations, and curatorial projects. His work has been exhibited and published internationally, in individual and group exhibitions at venues such as; Tate Britain (London), Museum of Contemporary Art (Skopje), The European Kunsthalle (Cologne), Contemporary Art Center (Vilnius), Konshallen Brandts (Odense), Kronika (Bytom), Philadelphia Museum of Art, The Drawing Center (New York), and others. He has also exhibited at Manifesta 3 (Ljubljana, 2000) and Manifesta 7 (Bolzano, 2008). Calovski is the founder and artistic director of “press to exit project space” in Skopje, Macedonia, and the contemporary art periodical D (D is for Drawing). He studied at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadephia (1992–96) and Bennington College, Vermont (1996–97) and participated in the post-graduate studio program at the CCA Kitakyushu, Japan (1999–2000) and at the Jan van Eyck Academy, Maastricht, The Netherlands (2002–04). He holds a masters degree from Linkoping University in Sweden (2011). For his practice, he has been awarded a Pew Fellowship in the Arts (2001)

Vincent W.J. van Gerven Oei , philosopher, organizer and LGTBQ activist. He has studied composition, linguistics, conceptual art, and philosophy and currently lives and works in Tirana, Albania, where he is the director of the Tirana based foundation and interdisciplinary research platform for the arts and humanities Department of Eagles. He also runs multilingual publishing house Uitgeverij, which has published a collection of Jose Maria Sison's poetry The Guerilla is Like a Poet (2013). Van Gerven Oei is furthermore editor in chief of the smartphone application Ideological Guide to the Venice Biennale and New World Summit and one of the few specialists of the Old Nubian language in the world.

  

ARDHJE Award 2014 has been made possible with the support of

The Ministry of Culture of Albania