Notice

T.I.C.A AIRLAB studios have moved to a new address!

Të dashur miq, studiot e T.I.C.A AIRLAB kanë tani një adresë të re.
Ju mund ta na gjeni në adresën e mëposhtëme:

Rruga: George W. Bush / 1000.
Dy Kullat, (përballë parlamentit)
Kati i dytë.

Dear friends , the T.I.C.A AIRLAB studios have moved to a new address. You can find us at:

George W. Bush Street / 1000
2 Towers (in front of the Albanian parliament building)
Second floor

HARTA / MAP