Notice

Thirrje për aplikim për cmimin e artit bashkëkohor “ARDHJE 2016”.

Cmimi ARDHJE , i organizuar nga T.I.C.A. – Instituti i Artit Bashkekohor, Tirane, vjen me një strukturë të re, në formën e një cmimi të përdyvitshëm. Iniciuar nga T.I.C.A në vitin 2005, qysh prej 2007 ARDHJE është pjesë e rrjetit të çmimeve YVAA-Young Visual Artists Award që realizohen në bashkëpunim me FSC- Foundation for Civil Society në New York.  Një risi tjetër e këtij edicioni  ka të bëjë me  fituesin e  çmimit që ne dryshim nga vitet pararendëse  fiton të drejtën për 2 muaj qendrim në residence pranë RU- Residency Unlimited - partneri i ri i programit qysh prej vitit 2015 (http://residencyunlimited.org/about/).

Ftohen të aplikojnë artistët  shqiptare të cilët kanë përfunduar studimet  dhe janë aktiv në skenën kombëtare dhe ndërkombëtare të artit në 5 vitet e fundit .Artistët të cilët punojnë në të gjitha gjinitë e artit pamor, përfshirë  performancën apo vepra të bazuara në tekst, janë të ftuar të aplikojnë.

Mosha limit për aplikantët është 35-vjeç

Lista e shkurtër e artistëve të përzgjedhur do të prezantojë projektet e tyre në ekspozitën e çmimit “ARDHJE 2016” që do mbahet gjatë vjeshtës në Tiranë organizuar nga T.I.C.A 

Fituesi i cmimit“ARDHJE 2016” do të përcaktohet nga një juri ndërkombetare dhe e pavarur ekspertësh.

Afati i fundit i dorëzimit të punëve është data: 31 Mars 2016

Ju mund të dërgoni aplikimin  tuaj duke filluar nga data 1 Shkurt 2016, në adresen e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sigurohuni të përfshini në aplikimin tuaj:

Portfolio ( përfshirë CV dhe praktikë artistike)

Projektin e propozuar për pjesmarrje  (projekti i propozuar  duhet të jetë i realizuar brënda dy viteve të fundit)

Shënim: Lutemi të siguroheni që tekstet e përfshira në aplikim të jenë në Shqip dhe Anglisht. Gjithashtu  sigurohuni  që imazhet të cilat po përfshini në aplikim të jenë të emërtuara saktësisht.

Emërtoni folder-in me emrin tuaj të plotë dhe file-s si më poshtë vijon:

shembull: ana_vale_ mengjezi_pikture_ 2010