Notice

Wednesday, October 1st, 2014
Time: 19.00

T.I.C.A has the pleasure to invite you at the presentation event of the fall period of AIRLAB 2014 residency program

The artists in residency: 

Tatia(Tamar) Skhirtladze, Georgia
Jonida Beqo /GYPSEE YO, Albania
Saša Tkačenko, Serbia
Filip Jovanovski, Macedonia

Will present for the public their artistic practice and previous projects in an open and informal event.

Address: T.I.C.A AirLab, studios  Rr. Luigj Gurakuqi, Pall 89, Sh. A, Kati 11, Tirana/Albania.

The AIRLAB program is made possible through the generous support of the Network Partnership 3 – year grant of Princ Claus Culturfund.

E mërkurë, 01 Tetor, 2014
ORA: 19.00

T.I.C.A ka kënaqësinë tu ftojë në eventin e prezantimit të artistëve në residencë për sezonin e vjeshtës

Artistët në rezidencë:
Tatia(Tamar) Skhirtladze ,Gjeorgji
Jonida Beqo /GYPSEE YO, Shqiperi
Saša Tkačenko, Serbi
Filip Jovanovski, Maqedoni 

Do të prezantojnë për publikun projekte të mëparëshme dhe do të flasin për praktikën e tyre artistike, në një event të hapur dhe informal.

Adresa: T.I.C.A AirLab, studios  Rr. Luigj Gurakuqi, Pall 89, Sh. A, Kati 11, Tirana/Albania.

AIRLAB dhe programi i rezidencës së T.I.C.A mbështetet nga programi 3 vjeçar i Princ Claus Culturfund.