Notice

Wednesday,  April, 30, 2014
Time: 19.00

T.I.C.A has the pleasure to invite you at the presentation event of the spring period of AIRLAB 2014 residency program

The artists in residency:

Adela Jušić  / Bosnia & Herzegovina
Enton Kaca / Albania
HAVEIT- Alketa Sylaj, Hana Qena, Lola Sylaj, Vesa Qena/ Kosovo
Keto Logua /Gjorgjia

Will present for the public their artistic practice and previous projects in an open and informal event

Address

T.I.C.A AirLab, studios
Rr. Luigj Gurakuqi, Pall 89, Sh. A, Kati 11,
Tirana/Albania

The AIRLAB program is made possible through the generous support of the Network Partnership 3 – year grant of Princ Claus Culturfund

 

 

E mërkurë,  30 Prill , 2014
ORA: 19.00

T.I.C.A ka kënaqësinë tu ftojë në eventin e prezantimit të artistëve në residencë për sezonin e pranverës

Artistët në rezidencë:

Adela Jušić  /Bosnje dhe Herzegovinë
Enton Kaca / Shqipëri
HAVEIT- Alketa Sylaj, Hana Qena, Lola Sylaj, Vesa Qena/ Kosovë
Keto Logua/Gjorgji

Do të prezantojnë për publikun projekte të mëparëshme dhe do të flasin për praktikën e tyre artistike, në një event të hapur dhe informal

Adresa/Address

T.I.C.A AirLab, studios
Rr. Luigj Gurakuqi, Pall 89, Sh. A, Kati 11,
Tirana/Albania

AIRLAB dhe programi i rezidencës së T.I.C.A mbështetet nga programi 3 vjeçar i Princ Claus Culturfund