Notice

ARDHJE 2016

 Motivimi I Jurise

Juria e ARDHJE-s, e pëbërë nga Janka Vukmir, Elsa Demo, Albert Heta, e pati të vështirë që midis 4 finalistëve të vendosë për një fitues. Ai është Lek M. Gjeloshi, një artist premtues, vepra e të cilit shpreh një kërkim këmbëngulës, forcë përmes imazheve të brishta. Një energji që të nxit për të kuptuar më mirë gjendjen e njeriut sot.

TICA dëshiron të falënderojë të gjithë artistët që aplikuan në Ardhje 2016, dhe në mënyrë të veçantë katër finalistët. TICA dëshiron të falënderojë gjithashtu Helidon Gjergjin dhe Stefano Romano për punën e bërë në përzgjdhjen e finalistëve, dhe jurinë që vendosi për fituesin e këtij edicioni.

Falëndërime të veçanta shkojnë për Zeta Galeri për mbështjetjen e madhe në eventin final.

 _ _ _ 

 

ARDHJE 2016 

Jury motivation

 Ardhje juries, composed by Jnak Vukmir, Elsa Demo and Albert Heta, had difficulties to chosen the winner between the 4 finalists. The winner is Lek M. Gjeloshi, a promising artist, whom artworks express a determined research, an intensity represented through delicate images. An energy that stimulate to a better understanding of the today human being.

TICA wants to thanks all the artists who applied to Ardhje 2016, and in particular the four finalists. TICA wants also to thanks Helidon Gjergji and Stefano Romano for the short list selection and the international Jury who decided the winner of this edition.

Special thanks to Zeta Gallery for its generous support to the final event.