Programi

Përgjatë 2009, TICA do të vazhdojë aktivitetet e saj te shumta. Sidoqofte, vëmendja më e madhe do të përqëndrohet në realizimin e edicionit të ri të TICAB – Bienales Ndërkombëtare të Artit Bashkëkohor të Tiranës.

TICA do të vazhdojë njëkohësisht edhe programin e saj të rezidencave, vetëm në bazë shkëmbimeve me programe të tjera rezidenciash. Një vëmendje e vecantë do të kihet ndaj organizimit të një serie punëtorish teoriko praktike me artistë nga vendi dhe bota, gjë që do të mundësojë zgjerimin e horizontit dhe kontakteve të skenës artistike vendase. Në këtë kuadër, TICA po programon një numur ekspozitash vetjake me artistë vendas dhe të huaj, përmes të cilave ne do përpiqemi ti japim jetë një pjesëze të qytetit, duke e kthyer atë në “lagjen e artistëve”. Gjithashtu, gjatë 2009, TICA do të fillojë dhe zbatimin e një projekti afatgjatë, të quajtur “Utopitë Vetjake”, të zhvilluar në bashkëpunim me Pro.Ba, Sarajave dhe KUDA, Novi Sad.

Within this framework, T.I.C.A. is planning a series of one man shows with local and international artists, through which we will try to activate an area of the city, trying to turn it into “artist’s quarters”. Also in 2009, T.I.C.A. will start the implementation of the long term collaborative project “INDIVIDUAL UTOPIAS”, developed with Pro.Ba, Sarajevo and KUDA, Novi Sad.

Të gjitha ngjarjet e mësipërme do të njoftohen përmes Letërnjoftimeve tona dhe do të pasqyrohen në webfaqen tonë.